User Rating: 0 / 5

Š. m. balandžio 11 d. mokykloje vyko seminaras Kalvarijos savivaldybės bendrojo lavinimo mokytojams „Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema mokykloje“. Seminaro  tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi ir pademonstruoti mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą mokykloje. Seminarą vedė Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokytojų komanda. Pranešimus parengė ir pristatė :

1. „Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, pranešėja mokyklos direktorė Dalė Skrupskienė.

2. Tikslingo formuojamojo vertinimo įtaka individualiai mokinių pažangai pradinėse klasėse,“ pranešėja pradinių kl. mokytoja metodininkė Daiva Kazlauskienė.

3. „Padedantis mokytis pažangos stebėjimas lietuvių kalbos pamokose,“ pranešėja lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė Ilona Bendaravičiūtė.

4. „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys,“ pranešėja vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Ramunė Staniševskė.  

5. „Mokinių pažangos stebėjimo metodai  geografijos pamokose,“ pranešėja geografijos mokytoja metodininkė Gražvyda Valaitytė.

6. „Vaiko individualios pažangos stebėjimas klasės auklėtojo darbe,“  pranešėja mokyklos psichologė ir  klasės auklėtoja Nijolė Bendaravičiūtė.

Seminaras sulaukė didelio mokytojų dėmesio, jame dalyvavo 82 Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai.

 

 

Gražvyda Valaitytė, dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

0
0
0
s2smodern