User Rating: 0 / 5

Mokyklos taryba bei suburtas tėvų aktyvas siekia kuo daugiau tėvų įtraukti į ugdymo procesą, kurti mokytojų ir tėvų santykius, pagrįstus abipuse pagarba, savitarpio supratimu ir bendradarbiavimu, noru dalytis atsakomybe už vaikų ugdymą. Siekiant gilesnio bendradarbiavimo ir pažinimo ieškoma įvairių formų ir būdų kurti glaudesnius pedagogų ir tėvų tarpusavio santykius, kurie sudaro sąlygas ne tik ilgalaikiams ir pastoviems ryšiams, bet ir pokyčiams.

Vasario 8 d. mokykloje vyko jau tradicine tapusi Tėvų diena, kai pamokas vedė tėveliai, įvairių profesijų atstovai. Išradingumo ir kūrybinių idėjų netrūko nei mamytėms, nei tėveliams, kurie su didele atsakomybe ruošėsi pamokoms ir užsiėmimams. Pamokose įvairias veiklas organizavo pedagogės, kirpėjos, virėjos, padavėjos, kosmetologė, socialinė darbuotoja, degalinės operatorius – apsaugininkas, maitinimo verslo organizatorė, produkcijos kontrolierė, apskaitininkė, prekių žinovė, siuvėja, gamybos darbininkė. Dirbdami su vaikais tėveliai panaudojo savo profesines žinias, rėmėsi gyvenimiška patirtimi, visuomeninėje veikloje įgytais įgūdžiais. Žemesniųjų klasių mokiniai buvo įtraukti į pačias įvairiausias veiklas – rašė rašinėlius, skaitė, skaičiavo, piešė, sportavo, ruošė maistą, atliko kūrybines užduotis. Vyresnieji susitiko su Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojomis, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Levuškiniene, apie asmens duomenų apsaugą ir grėsmes internete mokinius supažindino Marijampolės AVPK pareigūnai M. Kušlevičė ir L. Sinkevičius.

Netradicinės pamokos buvo įdomios ir mokiniams, ir tėveliams, ir svečiams. Mokytojų kolektyvas nuoširdžiai dėkoja Tėvų dieną direktorės funkcijas atlikusiai J. Bieliauskienei, pavaduotojos ugdymui pareigas vykdžiusiai I. Liškauskienei, mokytojais dirbusiems L. Šunskienei, K. Kunienei, K. Savickienei, A. Staugaitienei, L. Pauliukonienei, R. Palionienei, I. Stanisevičienei, I. Simanavičienei, V. Kailiui, M. Adamavičienei, V. Monkienei, I. Jodaugienei, E. Šuerienei, V. Markūnienei, A.M. Vinčiauskienei, V. Grinevičienei. Refleksijos metu mokyklos direktorė padėkojo visiems tėveliams ir svečiams, nepagailėjusiems savo laiko, atidėjusiems asmeninius darbus, reikalus, rūpesčius ir dieną paskyrusiems mokyklai.

Žinomas poetas Vytautas Mačernis yra rašęs: „Niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitų, ir niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų...“ Taip būtų galima apibendrinti Tėvų dienos mokykloje esmę ir sėkmę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       N. Babeckienė

0
0
0
s2smodern