Apsaugant vaikus nuo grėsmių, susijusių su nesaugiu interneto naudojimu, reikia turėti informacijos apie galimas grėsmes ir žinoti būdus, kaip šių grėsmių išvengti. Pastaruoju metu žalingo turinio sklaidos internete reguliavimas yra viena aktualiausių informacinės visuomenės plėtros problemų, kurios sprendimui vis daugiau dėmesio skiriama įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė išleido nutarimą, kuris reglamentuoja neskelbtinos informacijos platinimo kompiuterių tinkluose nuostatas. Neskelbtina informacija yra ta, kurią paviešinti ar platinti draudžia LR įstatymai, o ribojama viešoji informacija yra ta informacija, kuri kenkia nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi ir jos platinimas yra ribojamas siekiant apsaugoti nepilnamečius. Internetas, jei juo vaikai ir paaugliai naudojasi be suaugusiųjų priežiūros, gali sukelti nemažai pavojų. Tad, balandžio mėn. 10 d. mūsų mokykloje socialinės pedagogės Daivos Martimjanovienės iniciatyva apsilankė Kalvarijos PK bendruomenės pareigūnė Daiva Sinkevičienė. Ji pravedė saugaus interneto pamoką 5-oje klasėje „Būk saugus elektroninėje erdvėje“. Su vaikais pareigūnė kalbėjo apie internete tykančius pavojus, padėjo vaikams suvokti, kad internetas gali būti pavojingas tiek psichologiniu, tiek fiziniu požiūriu. Po pamokos penktokai suprato saugaus interneto svarbą ir suvokė, jog saugumui internete turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Dėkojame pareigūnei už naudingą ir išsamią informaciją!

 

5 klasės auklėtoja Nijolė Bendaravičiūtė

 

0
0
0
s2smodern