User Rating: 0 / 5

Mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai turi unikalią galimybę dalyvauti projekte „Sveikų santykių ABC: nuo saugumo iki klestinčios ateities“.

Projekto iniciatorius Moterų informacijos centras teigia, kad LR Statistikos departamento duomenimis 2020 m. policijoje užregistruoti 58 553 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje, t. y. po 160 pranešimų kasdien arba po 1 pranešimą kas 10 minučių. Kas dešimtas nukentėjęs nuo dėl smurto artimoje aplinkoje – vaikas iki 18 metų amžiaus, 84,8 % jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių.  2020 m. 45 nepilnamečiai buvo įtariami (kaltinami) padarę dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotą nusikaltimą. Į statistiką neįtraukiant smurto romantiniuose jaunimo santykiuose  rodiklio, tikrasis problemos mastas Lietuvoje lieka nežinomas. Toks smurtas turi neigiamą įtaką jaunimo vystymuisi, gali tapti pabėgimo iš namų, valgymo sutrikimų ir kitų problemų priežastimi.

Informacinių technologijų plėtra ir informacijos dėl atsakingo naudojimosi jomis stoka taip pat kuria terpę naujoms smurto lyties pagrindu formoms atsirasti. COVID – 19 Pandemijos sąlygomis, jaunimas vis daugiau laiko praleidžia elektroninėje erdvėje, kurioje mezga ir palaiko santykius. Smurtas romantiniuose jaunimo santykiuose internete reiškia, kad jaunimas smurtą išgyvena visą parą, septynias dienas per savaitę. Jaunimui trūksta informacijos įgalinančios atpažinti skirtingas smurto apraiškas ir laiku gauti pagalbą nutraukiant smurtinius santykius.

Tad pagrindinis šio projekto tikslas: vykdyti smurto romantiniuose jaunimo santykiuose prevenciją, įgalinant projekte dirbančius specialistus kalbėti lyčių lygybės, smurto lyties pagrindu bei saugumo elektroninėje erdvėje temomis. Iš viso numatyti 5 užsiėmimai, kuriuos labai išradingai, kūrybingai bei įdomiai veda mokyklos socialinė pedagogė Daiva Martimjanovienė:

  1. Lyčių lygybės ABC. Lyčių stereotipai.
  2. Smurtas lyties pagrindu mokyklos aplinkoje.
  3. Smurtas lyties pagrindu romantiniuose santykiuose.
  4. Saugumas elektroninėje erdvėje.
  5. Lyčių lygybė ir stereotipai istoriniame kontekste.

Užsiėmimai orientuoti į aktyvų mokinių dalyvavimą – jie skatinami bendrauti, bendradarbiauti, domėtis, analizuoti, spręsti pateiktas gyvenimiškas situacijas. Mokiniai turi galimybę diskutuoti, laisvai išsakyti savo nuomonę, klausti. Projektas vyksta kas antrą savaitę ir tęsis iki birželio mėn.

 Kalvarijos sav. Jungenu pagr. mokykla

7 klasės auklėtoja Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern