User Rating: 0 / 5

Psichologinis atsparumas yra susijęs su žmogaus vidinėmis išgalėmis. Tai - individo (grupės, bendruomenės) gebėjimas išvengti, sumažinti arba nugalėti neigiamo aplinkos poveikio padarinius. Psichologų moksliniai tyrimai bei praktinio darbo patirtis rodo, kad tokių socialinių patologijų kaip nusikalstamumas, savižudybės, alkoholizmas, narkomanija priežastis dažniausiai yra nepakankama asmenybės psichologinė branda, nepakankamas psichologinis atsparumas. Žmogaus psichologinio atsparumo raiškos ir ugdymo problemos yra mažai žinomos ne tik plačiajai visuomenei, bet ir ugdymo institucijose dirbantiems specialistams. Mokyklose ir šeimose, kur vaikai praleidžia didžiąją laiko dalį, vaikų psichologiniam atsparumui ugdyti skiriama labai mažai dėmesio.

Mūsų mokykloje nuo 2022 metų gruodžio mėn. iki 2023 mėn. birželio mėn. bus vykdomas Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Mokinių psichologinio atsparumo ugdymo programa“. Projekto tikslinė grupė yra I-VIII klasių mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas - mokyti pažinti savo ir kitų jausmus, atpažinti sunkias situacijas, rasti išeitį, kaip jas įveikti, stiprinant mokinių psichologinį atsparumą, jų sugebėjimą pasipriešinti neigiamam aplinkos poveikiui, sudarant sąlygas teigiamos identifikacijos bei pozityvaus savęs vertinimo ugdymui.
Įgyvendinus projektą, sustiprės mokinių teigiamas požiūris į save, savo asmenybės savybes, formuosis dinamiškas, teigiamas požiūris į įvairius savo elgesio trūkumus ir asmenybės negebėjimus. Mokiniai įgis patirtį, rodančią, kad jausmai padeda įsisąmoninti asmenišką santykį su esama situacija ir kad nėra nei gerų, nei blogų jausmų: žmogui svarbu atpažinti jausmus, juos įvardyti ir išreikšti. Bus ugdomas emocinis intelektas, mokiniai lavins socialinio bendravimo įgūdžius, padedančius užmegzti geresnius, abipusiu pasitikėjimu grįstus ryšius su kitais žmonėmis, sustiprės socialiniai ir intelektiniai įgūdžiai, skatinantys ir padedantys pačiam mokiniui ieškoti sprendimų įvairiose sudėtingose situacijose.
Šio projekto metu bus parengta metodinė medžiaga praktinei veiklai, vyks psichologo vedami užsiėmimai mokiniams, mokytojams, už gautas lėšas bus įsigytos įvairios metodinės priemonės psichologo darbui.
Psichinės sveikatos pagrindas dedamas vaikystėje, todėl turime laiku ir tinkamai pradėti ugdyti psichinę sveikatą bei psichologinę savijautą lemiančias vaiko asmenybės savybes ir gebėjimus. Norėtųsi, kad keistųsi visuomenės ir specialistų požiūris į psichinę sveikatą ir psichologinę žmogaus savijautą, nes iki šiol, kalbant apie sveikatos ugdymą ir palaikymą, dažnai minimi tik ekonominiai, socialiniai, ekologiniai ir kultūriniai veiksniai, o psichologiniai sveikatos stiprinimo aspektai vis dar nepakankamai įvertinami.

Psichologė Nijolė Bendaravičiūtė

0
0
0
s2smodern