User Rating: 0 / 5

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje didelis dėmesys skiriamas patyriminiam ugdymui, kai moksleiviai naujų žinių ir gebėjimų įgyja atlikdami įvairius eksperimentus, tyrinėjimus, bandymus. Tai vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų, menų ir matematikos disciplinas. Tokio mokymosi metu mokiniai įtraukiami į aktyvią ir kūrybišką veiklą, kuri skatina mokymosi motyvaciją. Apie patirtinio mokymo(si) naudą kalbėta gegužės 10 d. Jungėnų pagrindinėje mokykloje vykusioje tarpmokyklinėje 1 – 4 klasių mokinių bei mokytojų konferencijoje „Bendraukime – sužinokime“. Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo gausus būrys mokytojų ir mokinių iš Kalvarijos gimnazijos, Kalvarijos sav. Jungėnų ir Sangrūdos pagrindinių mokyklų, Marijampolės „Šaltinio“, Petro Armino ir Marijampolės sav. Mokolų progimnazijų. Konferencijos dalyvius pasveikino Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Gerda Palšienė ir Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Erika Stankevičienė. Konferencijai mokiniai paruošė nuotaikingą vaidinimą „Draugystė mus vienija“ bei 19 pranešimų. Moksleiviai ne tik skaitė pranešimus apie Kalvarijos krašto istorinius paminklus, piliakalnius, knygnešius, dalijosi žiniomis, įgytomis netradicinėse pamokose, bet ir pristatė STEAM tyrinėjimų rezultatus bei atliko keletą bandymų, kurie itin sudomino žiūrovus. Konferencijoje aptartas patyriminis mokymasis, prieita prie vieningos nuomonės, kad tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai padeda vaikams sėkmingiau mokytis matematikos, gamtos, technologijų, menų. Visi konferencijos dalyviai apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Konferenciją organizavo pradinių klasių mokytojos Skirma Čiplienė ir Ramutė Murauskienė.


Pradinių klasių vyr. mokytoja Skirma Čiplienė

0
0
0
s2smodern