User Rating: 0 / 5

 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių.

Eil Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis už 2020 metus Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų I ketvirtį Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų II ketvirtį Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų III ketvirtį
1 Direktoriaus  1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
2 Mokytojas * 24 848,89 859,15 859,15 915,44
3 Pagalbos mokiniui specialistai:          
  psichologas, socialinis pedagogas, logopedas , specialioji pedagogė* 4 578,68 581,97 581,97 703
4 Bibliotekininkas* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
  Kiti darbuotojai          
5 sekretorius - administratorius* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
6 Ūkvedys* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
7 Vyriausias buhalteris 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
8 Inžinierius kompiuterininkas* 2 neskelbiama** 429,08 429,08 429,08
9 Virėja* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
10 Pastatų priežiūros darbininkas* 1 neskelbiama** 296,48 212,4 283,2
11 Vairuotojas 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
12 Pailgintos grupės specialistė* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
13 Nekvalifikuoti darbininkai* (valytojos, budėtoja, pagalbinė virtuvės darbuotoja) 6 505,83 535 535 535
14 Kūrikas 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama
15 Mokytojo padėjėja* 2 198 199,13 199,13 509,98
16 Namų ruošos koordinatorė* 1 neskelbiama neskelbiama neskelbiama neskelbiama

 

* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

** 2020 m. šias pareigas atliko vienas darbuotojas.