User Rating: 0 / 5

Atnaujintas portalas apie UTA: bendrųjų programos sąsajos su metodine medžiaga, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis  https://www.emokykla.lt/
 
 1.  Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui 
 2.  Mokytojams - atmintinė, kaip pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui.
 3.  Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)
 4. ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
 5. ĮSAKYMAS DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOMANDOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
 6. ĮSAKYMAS DĖL KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDIMIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO
 7. ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 8. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2022-2023 M. M. 
 9. NAUDINGOS NUORODOS UTA TEMA
 10. Ugdymo turinio atnaujino Kalvarijos savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas
 11. Mokytojams apie kompetencijas
 12. Kaip ugdyti kompetencijas: vaizdo įrašas ruošiantis atnaujintų BP diegimui.
 13. Metodinė medžiaga dalykininkams
 14. Įtraukusis ugdymas
 15. Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
 16. Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“
 17. Mokyklos veiklos stebėsena ir planavimas (užsienio mokyklų patirtys)