Mokykloje dirbantys mokytojai, 2018-2019 m. m.

 

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai/pareigos

Dalė Skrupskienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Mokyklos direktorė

Nijolė Babeckienė

aukštasis universitetinis

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. 9 klasėje.

Nijolė Bendaravičiūtė

aukštasis universitetinis, psichologijos magistro laipsnis

Filosofijos mokytoja, psichologė

Etikos vyresnioji mokytoja

Mokyklos psichologė, Etika 5-10 klasėse.

5 klasės auklėtoja.

Ilona Bendaravičiūtė

aukštasis universitetinis, filologijos magistro laipsnis

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 5, 6, 7, 8, 10 klasėse.

7 klasės auklėtoja.

Audronė Makaveckienė

aukštasis universitetinis

Anglų k.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų k. 5, 7, 8 klasėse.

Ramunė Staniševskė

aukštasis universitetinis

Vokiečių k.

Anglų k.

Biologija.

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k. 6, 7, 8, 9 10 klasėse.

Anglų k. 2, 3, 4, 8, 9 10 klasėse.

Gamta 6 klasėje.

6 klasės auklėtoja.

Nijolė Šiupšinskienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų kalba 8, 9, 10 klasėse.

Roma Berteškienė

aukštasis universitetinis

Matematika

Matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika 5-10 klasėse.

8 klasės auklėtoja.

Dalė Kereišienė

aukštasis neuniversitetinis

Tikyba

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba 1, 2, 3, 4, klasėse.

Justinas Deveikis

aukštasis universitetinis

Informacinės technologijos

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Informacinės technologijos 5-10 kl.

Tomas Makluševičius

aukštasis universitetinis

Fizika

Fizikos vyresnysis mokytojas

Fizika 7-10 klasėse.

Jolanta Rutkauskienė

aukštasis universitetinis

Biologija

Biologijos mokytoja

Biologija 7-10 klasėse.

Gražvyda Valaitytė

aukštasis universitetinis

Geografija

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija 6-10 klasėse. Gamta

5 klasėje.

Tatjana Radzevičienė

aukštasis universitetinis

Chemija

Chemijos mokytoja ekspertė

Chemija 8-10 kl.

Vilija Savčenkienė

aukštasis universitetinis

Istorija

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija 5-10 klasėse. Pilietinis ugdymas 9, 10 klasėse.

9 klasės auklėtoja

Danguolė Sultanova

aukštasis

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja

Muzika 3, 5-10 klasėse.

Evelina Sadauskienė

aukštasis universitetinis

Šokio mokytoja

Choreografijos mokytoja

Šokis 1-4 klasėse,

Šokio būreliai

Gintautas Kazlauskas

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytojas

Technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijos 5-10 klasėse.

Giedrė

Knyzienė

aukštasis universitetinis

Dailės ir technologijų mokytoja

Dailės ir technologijų mokytoja

Dailė 5-10 klasėse,

Technologijos 5-10 klasėse.

Danutė Stanislovaitienė

aukštasis universitetinis

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Bibliotekininkė

Janina Kasputienė

aukštasis universitetinis

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra 5-10 klasėse.

Nijolė Kupstaitienė

aukštesnysis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (3 kl.)

3 klasės auklėtoja.

Jūratė Sinkevičienė

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės kl. (4 kl.)

4 klasės auklėtoja.

Daiva Simanavičienė

aukštasis universitetinis, edukologijos magistro laipsnis

Pradinių kl. mokytoja,

specialioji pedagogė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (1 kl.)

1 klasės auklėtoja. Specialioji pedagogė

Daiva Martimjanovienė

aukštasis universitetinis

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Daiva Kazlauskienė

aukštasis universitetinis

Pradinių kl. mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės kl. (2 kl.)

2 klasės auklėtoja.

Ekonomika 9 klasėje.

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE 2018-2019 M. M.

Eil. Nr.

Darbo grupės/komisijos pavadinimas

Vardas pavardė

Pareigos

1.

Mokyklos taryba

Nijolė Babeckienė

Tarybos pirmininko pavaduotoja

Nijolė Kupstaitienė

Mokytojų atstovas

Ramunė Staniševskė

Mokytojų atstovas

2.

Metodinė taryba

Nijolė Babeckienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Janina Kasputienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Gražvyda Valaitytė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

3.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Metodinės grupės pirmininkė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

4.

Dalykų mokytojų metodinė grupė

Janina Kasputienė

Metodinės grupės pirmininkė

Dalykų mokytojai

Nariai

5.

Vaiko gerovės komisija

Nijolė Babeckienė

Komisijos pirmininkė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Janina Kasputienė

Narė

6.

Atestacijos komisija

Dalė Skrupskienė

Komisijos pirmininkė

Ramunė Staniševskė

Sekretorė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

7.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Nijolė Babeckienė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Ingrida Zaveckė

Narė

8.

Planavimo grupė

Nijolė Babeckienė

Grupės vadovė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Ramunė Staniševskė

Narė

Daiva Kazlauskienė

Narė

9.

Ugdymo plano rengimo grupė

Nijolė Babeckienė

Grupės vadovė

Roma Berteškienė

Narė

Janina Kasputienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

10.

Patyčių prevencinės programos koordinacinė grupė

Nijolė Babeckienė

Koordinatorė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Audronė Makaveckienė

Narė

11.

Projekto IT pradiniame įgyvendinimo grupė

Nijolė Babeckienė

Koordinatorė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Nijolė Kupstaitienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

12.

Mokyklos lyderių grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Nijolė Babeckienė

Narė

Ilona Bendaravičiūtė

Narė

Dalė Skrupskienė

Narė

Gražvyda Valaitytė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė