User Rating: 0 / 5

 1.  Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui 
 2.  Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)
 3. ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
 4. ĮSAKYMAS DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOMANDOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
 5. ĮSAKYMAS DĖL KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDIMIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO
 6. ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 7. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS 2022-2023 M. M. 
 8. NAUDINGOS NUORODOS UTA TEMA
 9. Ugdymo turinio atnaujino Kalvarijos savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas
 10. Mokytojams apie kompetencijas
 11. Įtraukusis ugdymas
 12. Leidiniai mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti
 13. Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“