User Rating: 0 / 5

Mokykloje dirbantys mokytojai, 2023-2024 m. m.

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Mokomieji dalykai, kvalifikacinė kategorija

1.

Gintarė Aramavičienė

Mokytoja,

9 klasės auklėtoja

Fizinio ugdymo mokytoja

Fizinis ugdymas 5-10 kl.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas 5,7,9 kl.

Neformalus ugd.

2.

Ilona Bendaravičiūtė

Mokytoja,

6 klasės auklėtoja

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 5-10 kl.

3.

Nijolė Bendaravičiūtė

Psichologė, mokytoja,

10 klasės auklėtoja

Etikos vyresnioji mokytoja

Etika 5-10 kl.

4.

Roma Berteškienė

Mokytoja

Matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika 5-10 kl.

5.

Romualda Vasikonienė

Mokytoja

Šokio mokytoja

Šokis 1-4 kl.

Neformalus ugd.

6.

Vaida Kelmelienė

Mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų k. 2-4, 6, 8, 10 kl.

Neformalus ugd.

7.

Asta Gudelevičienė

Mokytoja

Istorijos vyresnioji mokytoja

Istorija 5-10 kl.

Pilietiškumo pagrindai 9-10 kl.

8.

Renata Jarimavičienė

Mokytoja, karjeros mokiniui specialistė

Tikybos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Tikyba 1-4 kl.

Informacinės techn. 5-10 kl.

Neformalus ugd.

9.

Gintautas Kazlauskas

Mokytojas

Technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijos 5-9 kl.

Neformalus ugd.

10.

Daiva Kazlauskienė

Mokytoja, prailgintos dienos grupės auklėtoja,

3 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalus ugd.

11.

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika 5-10 kl.

Neformalus ugd.

12.

Daiva Martimjanovienė

Socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja,

8 klasės auklėtoja

Neformalus ugd.

13.

Ramutė Murauskienė

Mokytoja,

4 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalus ugd.

14.

Gerda Palšienė

Mokytoja,

7 klasės auklėtoja

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja,

žmogaus saugos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k. 6-10 kl.

Žmogaus sauga 8, 10 kl.

15.

Tatjana Radzevičienė

Mokytoja

Chemijos, žmogaus ir gamtos biologijos mokytoja ekspertė

Gamta ir žmogus 5-6 kl.

Biologija 7-10 kl.

Chemija 8-10 kl.

Neformalus ugd.

16.

Alvydas Ryckis

Mokytojas

Geografijos mokytojas metodininkas

Geografija 6-10 kl.

17.

Daiva Simanavičienė

Mokytoja, specialioji pedagogė,

2 klasės auklėtoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Neformalus ugd.

18.

Skirma Čiplienė

Mokytoja,

1 klasės auklėtoja

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Neformalus ugd.

19.

Ramunė Staniševskė

Mokytoja,

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų k. 5, 7, 9 kl.

20.

Algimantas Šiuika

Mokytojas

Fizikos mokytojas

Fizika 7-10 kl.

21.

Genė Lisauskienė

Mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Rusų k. 6, 9, 10 kl.

22.

Zenona Valentienė

Mokytoja

Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja

Dailė 5-10 kl.

Technologijos 5-10 kl.

Neformalus ugd.