Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  
1. Nijolė Babeckienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė  
 
2. Nijolė Bendaravičiūtė Psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja   
3. Daiva Martimjanovienė  Socialinė pedagogė, narė  
4. Daiva Simanavičienė   Specialioji pedagogė, narė  
5. Janina Kasputienė

Kūno kultūros mokytoja, narė

 
6.  Juozas Švedas

Jungėnų bendruomenės narys

 
7.

Marija Adamavičienė

Mokinių tėvų atstovė  
8. Ingrida Zaveckė Neformaliojo švietimo organizatorė, VGK sekretorė  

 

 

 

Rekomendacijos kaip atpažinti smurtą