User Rating: 0 / 5

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DALYVAVIMAS

DARBO GRUPĖSE 2021-2022 M. M.

Eil. Nr.

Darbo grupės/komisijos pavadinimas

Vardas pavardė

Pareigos

1.

Mokyklos taryba

Ramunė Staniševskė

Tarybos pirmininko pavaduotoja

Ilona Bendaravičiūtė

Mokytojų atstovas

Ramutė Murauskienė

Mokytojų atstovas

Ineta Liškauskienė

Tarybos pirmininkė

Marija Adamavičienė

Tėvų atstovas

Inga Stanisevičienė

Tėvų atstovas

Kamilė Volungevičiūtė

Mokinių atstovas

Kamilė Bartkutė

Mokinių atstovas

Gustas Brusokas

Mokinių atstovas

2.

Metodinė taryba

Gerda Palšienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Janina Kasputienė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Ramutė Murauskienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

3.

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Ramutė Murauskienė

Metodinės grupės pirmininkė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

4.

Dalykų mokytojų metodinė grupė

Nijolė Bendaravičiūtė

Metodinės grupės pirmininkė

Dalykų mokytojai

Nariai

5.

Vaiko gerovės komisija

Gerda Palšienė

Komisijos pirmininkė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Algimantas Šiuika

Narė

Marija Adamavičienė

Narė

6.

Atestacijos komisija

Ramunė Staniševskė

Komisijos pirmininkė

Ilona Bendaravičiūtė

Sekretorė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Ineta Liškauskienė

Narė

Vida Vasiliauskienė

Narė

7.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Gerda Palšienė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Renata Jarimavičienė

Narė

8.

Planavimo grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė

Renata Jarimavičienė

Narė

Gerda Palšienė

Narė

Daiva Kazlauskienė

Narė

9.

Ugdymo plano rengimo grupė

Ramunė Staniševskė

Grupės vadovė

Roma Berteškienė

Narė

Janina Kasputienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

10.

Patyčių prevencinės programos koordinacinė grupė

Nijolė Bendaravičiūtė

Koordinatorė

Gerda Palšienė

Narė

Daiva Martimjanovienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

11.

Projekto IT pradiniame įgyvendinimo grupė

Ramunė Staniševskė

Koordinatorė

Daiva Kazlauskienė

Narė

Ramutė Murauskienė

Narė

Daiva Simanavičienė

Narė

Jūratė Sinkevičienė

Narė

12.

Mokyklos lyderių grupė

Tatjana Radzevičienė

Grupės vadovė

Gerda Palšienė

Narė

Ilona Bendaravičiūtė

Narė

Ramutė Murauskienė

Narė

Gintarė Stundžienė

Narė

Nijolė Bendaravičiūtė

Narė