MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

  1. Nijolė Babeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – tarybos pirmininkė;
  2. Nijolė Kupstaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
  3. Daiva Simanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė;
  4. Janina Kasputienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narė;
  5. Gražvyda Valaitytė, geografijos mokytoja metodininkė - narė.