KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

TĖVŲ AKTYVO NARIŲ SĄRAŠAS

2019-2020 M. M.

 

Tėvų aktyvo pirmininkė Jurgita Bieliauskienė

Tėvų aktyvo pirmininko pavaduotoja Laura Pauliukonienė

Eil.

Nr.

Klasė, kuriai atstovauja

Vardas pavardė

1.

1

Daiva Ukelienė

2.

1

Jovita Lenkauskienė

3.

2

Livija Šunskienė

4.

2

Reda Palionienė

5.

3

Marija Adamavičienė

6.

3

Vilma Grinevičienė

7.

4

Ineta Liškauskienė

8.

4

Inga Stanisevičienė

9.

5

Audrutė Vinčiauskienė

10.

5

Erika Šuerienė

11.

5

Asta Varnelienė

12.

6

Jurgita Bieliauskienė

13.

6

Laura Pauliukonienė

14.

6

Eglė Servienė

15.

7

Vilija Enzelaitienė

16.

7

Kristina Liaudanskienė

17.

8

Daiva Sinkevičienė

18.

9

Zita Burbienė

19.

9

Kristina Vasikonytė

20.

10

Irma Simanavičienė

 

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOSTĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PLANAS 2019-2020 M. M.