User Rating: 0 / 5

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

TĖVŲ AKTYVO NARIŲ SĄRAŠAS

2022-2023 M. M.

Eil.

Nr.

Vardas pavardė

1.

Vaida Lygaitienė

2.

Vilija Jaruševičienė

3.

Ugnė Rūtelionytė

4.

Loreta Bobinienė

5.

Vaida Kolienė

6.

Marija Adamavičienė

7.

Rita Volungevičienė

8.

Vitas Kailius

9.

Erika Šuerienė

10.

Vilma Grinevičienė

 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOSTĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO PLANAS 2019-2020 M. M.