UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 MOKSLO METAIS

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proseso trukmė savaitėmis

 

1-4

 

Birželio 7 d.

 

35

 

5-10

 

Birželio 21 d.

 

37

 

I trimestras

 

rugsėjo 3 d. –  lapkričio 30 d.

 

II trimestras

 

gruodžio 1 d. –  kovo 15 d.

 

III trimestras

 

kovo 17 d. –  mokslo metų pabaiga

 

Pusmečiai

(dalykų grupėms, kurių

ugdymas pusmečiais)

I pusm. rugsėjo 3 d. – sausio 25 d. (18 savaičių)

II pusm. sausio 28 d. – birželio 21 d. (19 savaičių)

MOKINIŲ ATOSTOGOS 1-10 KLASĖMS

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos 

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros:

1- 4 klasės

5 - 10 klasės

2019-06-10

2019-06-24

2019-08-31