UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proseso trukmė savaitėmis

1-4

Birželio 9 d.

35 (175 dienos)

5-10

Birželio 23 d.

37 (185 dienos)

I trimestras

rugsėjo 2 d. –  lapkričio 30 d. (60 dienų)

II trimestras

gruodžio 1 d. –  kovo 22 d. (64 dienos)

III trimestras

kovo 23 d. –  mokslo metų pabaiga

Pusmečiai

(dalykų grupėms, kurių

ugdymas pusmečiais)

I pusm. rugsėjo 2 d. – sausio 24 d. (18 savaičių)

II pusm. sausio 27 d. – birželio 23 d. (19 savaičių)

MOKINIŲ ATOSTOGOS 1-10 KLASĖMS

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros:

1- 4 klasės

5 - 10 klasės

2020-06-10

2020-06-24

2020-08-31