KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2020-2021 M. M. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

nef tvark 20m

 

Neformaliojo vaikų švietimo Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje organizavimo tvarka.