User Rating: 0 / 5

User Rating: 0 / 5

Per dailės ir technologijų pamoką ketvirtokai išbandė „wordart“ programėlę, kurios pagalba kūrė žodžių ir vaizdų debesis, juos koregavo naudodami skirtingus šriftus, išdėstymus, spalvas.

User Rating: 0 / 5

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

User Rating: 0 / 5

          Mūsų mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Projekto tikslas  – gerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, teikiant mokymosi pagalbą. Projekto uždaviniai: teikti pagalbą mokiniui, tobulinant pamokos vadybą ir orientuojantis į individualius mokymosi poreikius; kurti palaikančią ir stimuliuojančią mokymo(si) aplinką. Projektas bus vykdomas dvejus metus. Prieš pradedant įgyvendinti projektą mokykloje buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko situacijos analizę, kartu su mokyklai paskirtu konsultantu išgrynino aktualiausias problemas, susijusias su mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimu, ir parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Projekto metu mokytojams bus organizuojami mokymai, mokyklos materialinė bazė pasipildys įvairiais technologiniais ištekliais, bus įkurta funkcionali, moderni ir mokiniams patraukli erdvė mokymuisi po pamokų ir kt.

User Rating: 0 / 5

 

e p

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Naujos priemonės gamtos ir technologinių mokslams mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

User Rating: 0 / 5

Trečiokai jau žino reikšmines žodžio dalis, mokėsi jas pažymėti sutartiniais ženklais. Lapkričio   29 d. pasitikrino savo įgūdžius – vyko integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka. Dirbome individualiai, poromis, grupėmis. Pirmoji grupė atliko „Eduka klasė“ aplinkoje esančią skaitmeninę užduotį „Suskirstyk žodžius į grupes su priešdėliu – be priešdėlio“. Kiti tuo metu dirbo prie „tinklo“. Reikėjo tiksliai užrašyti programavimo komandas, kurias įvykdę klasės draugai ras naujas užduotis. Šią įdomią veiklą, padedančią ugdytis informatinio mąstymo gebėjimus, mes labai pamėgome. Pamoka buvo darbinga. Kai įdomu, mokytis smagu.

User Rating: 0 / 5

Programavimo savaitės Europe Code Week džiaugsmą išbandė 2 klasės mokiniai. Mokymasis programuoti stiprina moksleivių skaitmeninius įgūdžius, padeda geriau suprasti juos supantį pasaulį ir suteikia daugiau galimybių siekiant sėkmės mokantis.

User Rating: 0 / 5

Trečios klasės mokiniai aktyviai įsijungė į projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Mokomės mažais žingsneliais, siekdami įsigilinti, suprasti, kad norint išmokti programuoti, nereikia tapti programuotoju. Šios veiklos mus skatina mąstyti, kurti, atrasti, bandyti., o sėkmės receptas – bendradarbiavimas.

User Rating: 0 / 5

4 kl. mokiniai dalyvauja projekte ,,Informatika pradiniam ugdyme“. Informatika integruota į įvairių dalykų pamokas, vaikai mokosi naudotis kompiuteriais ir kompiuterinėmis programomis. Spalio 10 d. ketvirtokai dalyvavo ES programavimo savaitėje. Mokiniai atliko praktines įvairių daiktų ir objektų skaičiavimo užduotis, aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais, sprendė gyvenimiškus matematinio turinio uždavinius, žaidė įvairius programavimo žaidimus, atliko skaičiavimus svetainėje http://wwwplaycodemonkey.com

4kl code

 4 kl. mokytoja J. Sinkevičienė