Mūsų mokykla dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Projekto tikslas  – gerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, teikiant mokymosi pagalbą. Projekto uždaviniai: teikti pagalbą mokiniui, tobulinant pamokos vadybą ir orientuojantis į individualius mokymosi poreikius; kurti palaikančią ir stimuliuojančią mokymo(si) aplinką. Projektas bus vykdomas dvejus metus. Prieš pradedant įgyvendinti projektą mokykloje buvo sudaryta darbo grupė, kuri atliko situacijos analizę, kartu su mokyklai paskirtu konsultantu išgrynino aktualiausias problemas, susijusias su mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimu, ir parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Projekto metu mokytojams bus organizuojami mokymai, mokyklos materialinė bazė pasipildys įvairiais technologiniais ištekliais, bus įkurta funkcionali, moderni ir mokiniams patraukli erdvė mokymuisi po pamokų ir kt.

 

e p

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Naujos priemonės gamtos ir technologinių mokslams mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Trečiokai jau žino reikšmines žodžio dalis, mokėsi jas pažymėti sutartiniais ženklais. Lapkričio   29 d. pasitikrino savo įgūdžius – vyko integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka. Dirbome individualiai, poromis, grupėmis. Pirmoji grupė atliko „Eduka klasė“ aplinkoje esančią skaitmeninę užduotį „Suskirstyk žodžius į grupes su priešdėliu – be priešdėlio“. Kiti tuo metu dirbo prie „tinklo“. Reikėjo tiksliai užrašyti programavimo komandas, kurias įvykdę klasės draugai ras naujas užduotis. Šią įdomią veiklą, padedančią ugdytis informatinio mąstymo gebėjimus, mes labai pamėgome. Pamoka buvo darbinga. Kai įdomu, mokytis smagu.

Trečios klasės mokiniai aktyviai įsijungė į projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Mokomės mažais žingsneliais, siekdami įsigilinti, suprasti, kad norint išmokti programuoti, nereikia tapti programuotoju. Šios veiklos mus skatina mąstyti, kurti, atrasti, bandyti., o sėkmės receptas – bendradarbiavimas.

Programavimo savaitės Europe Code Week džiaugsmą išbandė 2 klasės mokiniai. Mokymasis programuoti stiprina moksleivių skaitmeninius įgūdžius, padeda geriau suprasti juos supantį pasaulį ir suteikia daugiau galimybių siekiant sėkmės mokantis.

Kompiuteriai mus supa visur. Visi mokame jais naudotis, o dauguma iš mūsų be jų neapsieiname nė vienos dienos. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. mūsų mokyklos pradinukai taip pat turi galimybę susipažinti su programavimo abėcėle, išbandyti loginį mąstymą lavinančias užduotis. Mokiniai pamokų metu atlieka įvairias kūrybines užduotis ne tik naudodami IT, bet ir žaisdami įvairius žaidimus, mokydamiesi kūrybiškai spręsti iškilusias problemas. Š. m. spalio 6–21 d. visoje Europoje ir Lietuvoje vyksta iniciatyva ES programavimo savaitė (Code Week).

4 kl. mokiniai dalyvauja projekte ,,Informatika pradiniam ugdyme“. Informatika integruota į įvairių dalykų pamokas, vaikai mokosi naudotis kompiuteriais ir kompiuterinėmis programomis. Spalio 10 d. ketvirtokai dalyvavo ES programavimo savaitėje. Mokiniai atliko praktines įvairių daiktų ir objektų skaičiavimo užduotis, aritmetinius veiksmus su natūraliaisiais skaičiais, sprendė gyvenimiškus matematinio turinio uždavinius, žaidė įvairius programavimo žaidimus, atliko skaičiavimus svetainėje http://wwwplaycodemonkey.com

4kl code

 4 kl. mokytoja J. Sinkevičienė

praditdid

 

MŪSŲ MOKYKLA – RESPUBLIKINIO
PROJEKTO „INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME“ DALYVĖ

Mokyklos komanda, kartu su 100 kitų atrinktų Respublikos mokyklų, dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Projekto dalyviai išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio matmenimis, teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto, dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose, dalinsis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

 

Kaip mums sekasi rasite čia:

5 žingsniai

Kelionė po pasaulį

Pradinukai išbando programavimo pagrindus

Programavimo savaitė antroje klasėje

Ketvirtokai programavimo savaitėje

Pirmosios informatikos pamokos trečioje klasėje

Įdomios veiklos integruotoje trečiokų pamokoje