User Rating: 0 / 5

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla 2017-2018 m. m. atrinkta dalyvauti projekte “Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra”. Šio projekto metu mokiniai turės galimybę dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių partnerysčių krypties, 2 gamtinės ir ekologinės krypties.

2017 m. birželio 13 d. Rusnėje 6-10 klasių mokiniai dalyvavo pirmoje edukacinėje gamtinės ir ekologinės krypties programoje “Paukščių stebėjimas ir atpažinimas”. Pagrindinis šios programos tikslas – suteikti žinių, reikalingų savarankiškam paukščių pažinimui, sudaryti galimybę patirti pažinimo džiaugsmą, mokymosi ir veiklos sėkmę. Supažindinus  mokinius su biologine įvairove, skatinti gamtos puoselėjimą ir išsaugojimą.

Neformaliojo švietimo organizatorė                                                    Neringa Barkevičiūtė