Spausdinti

1360249371 komanda1

Ugdymas karjerai 

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys gebėtų sėkmingai pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, gebėtų pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Siekiama, kad mokiniai:

Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:

Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:

Karjeros koordinatorius klasių vadovams:

Naudingos nuorodos:

 

Asmenybės profesinio kryptingumo nustatymas pagal Dž. Hollandą

SOCIALINIŲ BEI PSICHOLOGINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PROFESIJOS PASIRINKIMUI

Karjeros koordinatorė Renata Jarimavičienė

Peržiūros: 1221