Nuo 2017 rugsėjo mėn.  mokykloje įgyvendinama OLWEUS (OPPP)  patyčių prevencinė programa.   Olweus kopet

olweus

 

4 taisyklės prieš patyčias: 

1. Mes nesityčiosime iš kitų. 

 

2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi. 

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti. 

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir namuose, ir mokykloje. 

Nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m.  gruodžio 31 d. mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas.

Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%, sumažėjo chuliganiško elgesio, muštynių, pagerėjo tvarka klasėse. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio negatyvaus elgesio apraiškas.

Programos tikslasmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OLWEUS patyčių prevencinė programa (toliau - OPPP) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo.

OPP programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn. 


 

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos OLWEUS patyčių prevencinės programos koordinacinis komitetas

  1. Dalė Skrupskienė, mokyklos direktorė
  2. Nijolė Babeckienė, koordinatorė
  3. Marija Adamavičienė, tėvų atstovė
  4. Ineta Liškauskienė, tėvų atstovė
  5. Daiva Martimjanovienė, socialinė pedagogė, MSG vadovė
  6. Nijolė Bendaravičiūtė, psichologė, MSG vadovė
  7. Daiva Simanavičienė, pradinių klasių mokytoja, MSG vadovė
  8. Roma Berteškienė, matematikos mokytoja, MSG vadovė
  9. Eva Rimavičiūtė, 8 klasės mokinė
  10. Viktorija Gaivenytė, 10 klasės mokinė

 


Informacija tėvams

Olweus programos standartas

OPPP lankstinukas

OPPP prisistatymas