Gerb. mokinių tėveliai

    Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje steigiama pailgintos dienos grupė, veikianti po pamokų.

Mokykla įsipareigoja:

   - nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių;

   -  saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;

   - pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;

   - teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis.

    Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę.

    Vienam mokiniui teikiamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės valandos paslaugos įkainis 0,25 Eur.

    Pailgintos dienos grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiskaitymas už teikiamas paslaugas nustatomas sudarant sutartį.

    Tėveliai, planuojantys savo vaikus kitais mokslo metais leisti į pailgintos dienos grupę, registruojasi iki š.m. gruodžio 15 d. mokyklos raštinėje arba telefonu 8 343 27816.

Mokyklos administracija


 

„Norint veiksmingai bendradarbiauti su tėvais, pedagogai turi pagalvoti, ką jie norėtų iš jų sužinoti apie vaikus, nes tėvai yra vieni iš svarbiausių patarėjų, padedančių geriau suprasti kiekvieną vaiką“ (R. Želvys).

Gerb. mokinių tėveliai,

 

2016 m. lapkričio 17 d. kviečiame Jus ateiti į Jungėnų pagrindinę mokyklą. Nuo 16.00 val. iki 19.00 val. Jūsų lauks dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai. Galėsite pasikalbėti asmeniškai Jums rūpimais klausimais.

Administracija

 


 

„Kuo labiau pažinsime vieni kitus, tuo šiltesni jausmai ir artimesni santykiai mus sies. Šalinimąsi ir abejingumą ar net priešiškumą ims keisti pasitikėjimas, teigiamas požiūris“ (E. Staerfeld, Ch. Mathiasen, 1999).

Gerb. mokinių tėveliai,

 

2016-2017 m. m. Jungėnų pagrindinė mokykla įgyvendina programą „Tėvai-ugdymo partneriai“.

Kviečiame mokinių tėvus/globėjus padirbėti mokytojais. Tėveliai, Jūs šią dieną galėsite artimiau susipažinti su ugdymo proceso organizavimu: vesti pamokas, klasės valandėles, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, pedagogais, spręsti iškilusias problemas, dalintis džiaugsmu ir rūpesčiais.

Tėvų diena vyks lapkričio 18 d. Norintieji tapti mokytojais  registruokitės iš anksto iki lapkričio 11 d. tel. 8 343 27816 arba informaciją perduokite per savo vaikus.

Mokyklos taryba