User Rating: 0 / 5

Į žinių pasaulį einama visą gyvenimą. Į jį veda vienintelis kelias – mokymasis. Mokykla yra viena iš svarbiausių institucijų, kuri siekia kryptingos ir tikslingos asmens brandos. Kiekvienam mokytojui svarbu, kad ugdymas (ugdymasis) duotų gerų rezultatų. Užtikrinant mokymosi proceso veiksmingumą, svarbus vaidmuo tenka mokymosi motyvacijai. Mokymasis traktuojamas kaip aktyvi ir tikslinga žmogaus veikla, o mokymosi motyvacijos klausimai sprendžiami veiklos, veiksmų, elgesio motyvacijos tyrimų kontekste. Suvokiant nenoro mokytis problemos aktualumą, jos įtaką mokymosi procesui, mokykloms iškyla tendencija nuolat atsinaujinti ir keistis, tirti savo veiklą, ieškoti problemos šaltinių ir sprendimo būdų. Balandžio mėn. 4 d. mokykloje mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai rinkosi į seminarą „Nenoriu mokytis! Kaip skatinti mokinių motyvaciją“. Seminaro tikslas – priminti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams mokymosi motyvacijos mechanizmus, išsiaiškinti mokinių amotyvacijos priežastis, apžvelgti ir išmėginti aktyvius mokymosi metodus bei mokinių sudominimo galimybes. Seminaro dalyviai analizavo bei vertino esamą mokinių mokymosi motyvacijos situaciją mokykloje, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, teikė siūlymus konstruktyvių mokymosi motyvacijos skatinimo modelių kūrimui ir taikymui, dalyvavo diskusijoje apie mokymosi motyvaciją įtakojančius vidinius bei išorinius veiksnius. Seminarą vedė mokyklos psichologė Nijolė Bendaravičiūtė.

0
0
0
s2smodern